group of people walking on pedestrian lane

Justiția nu este matematică. Justiția este despre oameni și problemele lor

Se vorbește prea mult despre justiție. În ultimii ani această temă a fost comentată îndelung dar din păcate singurele aspecte care au fost abordate cu multă înverșunare au fost aspectele legate de justiția penală.

Au fost dezbătute enorm, până la saturație, problemele legate de corupție sau abuz în serviciu, parte din ceea ce înseamnă justiția penală în general. Au existat nenumărate scandaluri prezentate pe larg în presă, cu implicarea unor persoane publice, din politică sau zona afacerilor. Sistemul a fost ”muștruluit” de diverse organisme internaționale de control și supervizare a justiției, pentru modul defectuos în care se face dreptate în România. Cam acestea au fost temele principale în care justiția din România a fost vedetă.

Fără a neglija importanța acestor chestiuni, ca specialist în Drept civil și comercial, vreau să punctez faptul că focalizarea excesivă pe reformarea Dreptului Penal a condus la neglijarea problemele reale care există în justiția civilă și care nu au fost soluționate în mod semnificativ.

Justiția civilă are o pondere de peste 80% din totalul dosarelor care se judecă în România anului 2020. De exemplu, un raport al Judecătoriei sectorului 3 București pentru anul 2018 arăta că din totalul dosarelor înregistrate un procent de doar 12,64 % erau cauze penale și 87,36 % cauze civile.

Mica Reformă din Justiție, așa cum a fost denumită afectuos încercarea de reformare a modului în care se soluționează litigiile, avea în vedere măsurile legislative conținute în proiectul elaborat de Ministerul Justiției în anul 2010, cu scopul declarat de a scurta timpul de derulare a proceselor.

Nimic nou sub soare. În anul 1925 era adoptata Legea din 19 martie, generic numită a „accelerării judecăților” cu același scop, ceea ce demonstrează că tergiversarea proceselor și șicanarea adversarilor în fața Tribunalelor nu este o deprindere nouă.

Din păcate însă avantajele noului sistem sunt incomparabil mai mici decât dezavantajele aduse de acest proiect. Menționez două dintre disfuncționalitățile ce trebuiesc obligatoriu să fie corectate: 1.Justiția nu trebuie considerată doar o autoritate, o putere, pentru că ea este și un serviciu public și 2.Justiția este despre oameni și pentru oameni.

Justiția trebuie să fie accesibilă tuturor celor care își caută rezolvarea conflictelor sau problemelor în mod legal. Existența unui sistem de reguli de conduită, cunoscute de către toată lumea și respectate ca atare, este singura soluție care ne diferențiază de regnul animal unde fiecare își face dreptate prin forță. Pentru asta, trebuie adaptate sau schimbate unele aspecte organizatorice dar și de viziune care au fost neglijate în frenezia ajustării doar a justiției penale.

Justiția nu este matematică este despre ființe umane cu necazurile și problemele lor. Nimănui nu îi face plăcere să meargă la tribunal și să își dezvăluie public problemele de viață, de multe ori extrem de dureroase. Accesul la justiție – drept consacrat constituțional – ar trebui să servească în mod real oamenilor. Cert este că o organizare mai eficientă a actului de justiție ar degreva instanțele de volumul excesiv de mare de dosare și ar simplifica mult soluționarea problemelor cetățeanului.

Pe aceeași linie de gândire se înscrie și necesitatea creării unor instanțe de profesioniști specializați pe domeniile din ce în ce mai complexe cu care se confruntă justiția în prezent. Programul de guvernare PSD pentru 2021-2024 vine cu propuneri coerente și adaptate pentru soluționarea acestor nevoi. Dintre acestea:

JUSTIȚIE SPECIALIZATĂ PENTRU MEDIUL DE AFACERI: Înființarea graduală de tribunale pentru mediul de afaceri, specializate în litigii de contencios-administrativ și comercial, începând cu cele 15 municipii în care funcționează Curți de Apel.

JUSTIȚIE SPECIALIZATĂ PENTRU ACHIZIȚIILE PUBLICE: Înființarea unui corp de specialiști pentru completele specializate în litigii de achiziții publice, astfel încât litigiile să fie soluționate rapid și competent și să permită accelerarea proiectelor de investiții publice.

DEGREVAREA INSTANȚELOR ȘI DEBIROCRATIZAREA UNOR PROCEDURI CURENTE PENTRU MEDIUL DE AFACERI: Simplificarea accesului la Registrul Comerțului (redenumit în Registrul Profesioniștilor) si preluarea înregistrării asociațiilor și fundațiilor, precum și a unor proceduri vizând societățile comerciale, derulate în prezent la nivelul instanțelor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *