Drept societar si consultanta fiscala

TUNDREA & Asociatii reprezinta corporatii locale si straine in probleme generale de drept societar.

Lucrarile tranzactionale ale firmei includ constituirea de societati co- merciale, redactarea de intelegeri ale actionarilor sau a altor aranjamente ale partenerilor de afaceri. Mai mult, asiguram consultanta juridica in ceea ce priveste procedura de oferta publica, incluzand aspectele legale privind conducerea companiei si redactarea de scrisori de garantie sau acorduri de impartire a riscurilor.

In particular, firma ofera asistenta in problemele comune de drept societar incluzand fara a se limita la: conceperea hotararilor adunarii consiliului de administratie sau a adunarii generale a actionarilor si alte documente si contracte.

Departamentul nostru ofera servicii de consultanta fiscala generala reprezentand redactarea de rapoarte,
opinii legale, puncte de vedere privind aplicarea normelor de drept material fiscal ce reglementeaza:

• impozitarea societatilor comerciale si taxa pe valoarea adaugata;
• accizele;
• impozitul pe venitul nerezidentilor;
• impozitarea persoanelor fizice;
• impozite locale.
• Consultanta fiscala, reprezentand redactarea de rapoarte, opinii legale, puncte de vedere privind aplicarea dispozitiilor Conventiilor de Evitare a Dublei impuneri;
• Asistenta fiscala specializata in timpul controalelor efectuate de autoritatile fiscale, precum si reprezentarea in relatia cu autoritatile fiscale;
• Asistenta si reprezentare in indeplinirea procedurilor legale de contestare a proceselor verbale de control si a deciziilor de impunere si a oricaror acte emise de autoritatile publice din domeniul fiscal;
• Asistenta si reprezentare in fata instantelor de fond, apel si supreme, in litigiile de natura fiscala.


Office Timisoara

Eugeniu de Savoya nr. 6, 300055 Timisoara